หน้าหลัก >> ข่าวเด่นประจำวัน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นประจำวัน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นประจำวัน
ตำบลภูดินประกาศเจตนารมณ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (16/05/2012)
อ่าน 274 ครั้ง
กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมงาน ผู้ว่าฯชวนชิม อิ่มและถูก (15/05/2012)
อ่าน 106 ครั้ง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ประกาศเจตนารมณ์ “เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” (14/05/2012)
อ่าน 457 ครั้ง
อ.เมืองกาฬสินธุ์อบรมยุวชนอาสาสมัครปกป้องสถาบัน และกิจกรรม ๑ เยาวชน ๑ กิจกรรมตามรอยพ่อ (14/05/2012)
อ่าน 128 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์อบรม เจ้าบ้านที่ดี แหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว (14/05/2012)
อ่าน 151 ครั้ง
เยาวชนอาสาสมัครปกป้องสถาบัน จัดทำฝายชะลอน้ำ (13/05/2012)
อ่าน 261 ครั้ง
อำเภอยางตลาด เปิด“ค่ายคุณธรรมนำชีวิต เทิดไท้องค์ราชัน รุ่นที่ 3” (13/05/2012)
อ่าน 129 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์จัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม ถูกทั้งแผ่นดิน (11/05/2012)
อ่าน 142 ครั้ง
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อบรมผู้เสพฯ ผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่ 3 (11/05/2012)
อ่าน 347 ครั้ง
เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ มอบบ้านกาชาดให้ราษฎรที่ยากจน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (11/05/2012)
อ่าน 235 ครั้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ทุ่มงบ 15 ล้านบาทสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (11/05/2012)
อ่าน 314 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (11/05/2012)
อ่าน 335 ครั้ง
เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (10/05/2012)
อ่าน 152 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์รณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้แก่ชาวนา (10/05/2012)
อ่าน 183 ครั้ง
อ.สหัสขันธ์อบรมยุวชนอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (08/05/2012)
อ่าน 190 ครั้ง
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯลงพื้นที่กาฬสินธุ์แก้ปัญหาภัยแล้ง (08/05/2012)
อ่าน 212 ครั้ง
สภากาชาดไทย...บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยที่กาฬสินธุ์ (08/05/2012)
อ่าน 174 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ ลงนาม MOU ผู้แทนกระทรวง 8 หน่วยงานขับเคลื่อนส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย (05/05/2012)
อ่าน 182 ครั้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล (05/05/2012)
อ่าน 249 ครั้ง
เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์มอบเฮือนกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ หลังที่ 8 (05/05/2012)
อ่าน 141 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 [267] 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ถัดไป>>
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com