หน้าหลัก >> ข่าวเด่นประจำวัน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นประจำวัน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นประจำวัน
เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์จัดโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน (10/05/2011)
อ่าน 231 ครั้ง
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เข้าค่ายแกนนำเข้มแข็งรักษ์องค์ราชัน (09/05/2011)
อ่าน 103 ครั้ง
กาฬสินธุ์พบเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังระบาดแล้วกว่าห้าหมื่นไร่คิดเป็น 1 ใน 4 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด (09/05/2011)
อ่าน 129 ครั้ง
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์อบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้ต้องขัง (09/05/2011)
อ่าน 217 ครั้ง
กาฬสินธุ์ FC เสมอกับ อุดรธานี FC 1-1 (09/05/2011)
อ่าน 528 ครั้ง
กาฬสินธุ์นำหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนออกให้บริการที่ตำบลพิมูล (06/05/2011)
อ่าน 158 ครั้ง
กาฬสินธุ์ประชุมเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (04/05/2011)
อ่าน 297 ครั้ง
คณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจเยี่ยมชมผลงานนายก อบจ. กาฬสินธุ์ (04/05/2011)
อ่าน 294 ครั้ง
ประกันสังคมกาฬสินธุ์เตรียมเดินสายรับขึ้นทะเบียนและรับชำระเงินสมทบจากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (03/05/2011)
อ่าน 414 ครั้ง
กาฬสินธุ์ทำประชาพิจารณ์อนาคตภาพการจัดการศึกษาของ อบจ.กาฬสินธุ์ (03/05/2011)
อ่าน 229 ครั้ง
กาฬสินธุ์จัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2554 (29/04/2011)
อ่าน 104 ครั้ง
เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย (27/04/2011)
อ่าน 80 ครั้ง
อำเภอร่องคำอบรมเยาวชนต้นแบบคนดี สุขภาพดีศรีร่องคำ พลังแผ่นดินปกป้องสถาบัน (27/04/2011)
อ่าน 227 ครั้ง
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ มอบวัสดุ-อุปกรณ์แก่ผู้ประสบวาตภัยพื้นที่ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด (26/04/2011)
อ่าน 385 ครั้ง
เตรียมขุดเจาะปิโตเลียมที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (26/04/2011)
อ่าน 377 ครั้ง
กกต.กาฬสินธุ์อบรมพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยช่วยงานการเลือกตั้งทั่วไป (26/04/2011)
อ่าน 324 ครั้ง
รมต.คมนาคมเปิดถนนที่อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ (25/04/2011)
อ่าน 369 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (25/04/2011)
อ่าน 109 ครั้ง
กาฬสินธุ์จัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2554 (25/04/2011)
อ่าน 167 ครั้ง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2554 (24/04/2011)
อ่าน 215 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 [292] 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ถัดไป>>
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com