นางสวามินี อิสระทะ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

 

o วาระงานผู้บริหารจังหวัดลพบุรี
o เว็บไซต์หน่วยงานจังหวัดลพบุรี

 
 เข้าสู่ระบบ
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี


เกาะติดลพบุรี
พมจ.ลพบุรี จัดกิจกรรม "ข้าราชการไทย เข้มแข็งในความดี มีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน" เนื่องในวันขาราชการพลเรือน ประจำปี 2564 "1 กระทรวง 1 การให้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งในยุค New Normal" (01/04/2564)
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2564 เวลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีและหน่วยงาน พม. one home ในจังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรม"ข้าราชการไทย เข้มแข็งในความดี มีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน" เนื่องในวันขาราชการพลเรือน ประจำปี 2564
ขอเชิญชวนประชาชนชาวลพบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (30/11/2563)
ขอเชิญชวนประชาชนชาวลพบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
ผู้ว่าฯลพบุรี ลงพื้นที่มอบนโยบายการทำงาน แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เน้นเรื่อง"ลพบุรีเมืองสะอาด" และ "การบริหารจัดการน้ำ"เป็นเรื่องเร่งด่วน (12/10/2563)
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่มอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน 2 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอท่าวุ้งและอำเภอบ้านหมี่
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดลพบุรี วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 มีผู้เข้าเกณฑ์ส่งตรวจหาเชื้อเพิ่ม 7 ราย รอผลตรวจทั้ง 7 ราย ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม (26/05/2563)
สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดลพบุรีว่า ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 จังหวัดลพบุรีไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม มีผู้เข้าเกณฑ์ส่งตรวจหาเชื้อเพิ่ม 7 ราย รอผลตรวจทั้ง 7 ราย ผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์สอบสวนโรคสะสม 451 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 441 ราย
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2562 จำนวน 10 รายการ (26/11/2562)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2562 จำนวน 10 รายการ ซึ่งไม่มีความจำเป็นใช้ในราชการต่อไปแล้ว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215(1) โดยวิธีตกลงราคา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เริ่มประมูลเวลา 09.00 - 11.00 น.
     

รับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม (22/03/2564) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (15/07/2563)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (22/06/2563) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (09/06/2563)
เรือนจำกลางลพบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (02/06/2563)
     

ประกวดราคา
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องสุขา บริเวณพระที่นั่ง ไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) (18/03/2564) สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์-คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (16/07/2563)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ขายทอดตลาดบ้านพักผู้ช่วยปศุสัตว์จังหวัดพร้อมรื้อถอน (17/06/2563) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 56 รายการ (09/06/2563)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุดและเสื่อมสภาพ (19/05/2563)
     

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 
« เมษายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

 

ข่าวลพบุรี
 • ละครลิง   
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญานและสวนสนาม   
 • ลอยกระทงย้อนยุค   
 • โต๊ะจีนลิง   
 • งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์   
 • ระบำลพบุรี   
 •  
   

  ข่าวลพบุรี
 • ละครลิง   
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญานและสวนสนาม   
 • ลอยกระทงย้อนยุค   
 • โต๊ะจีนลิง   
 • งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์   
 • ระบำลพบุรี