นางสวามินี อิสระทะ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

 

o วาระงานผู้บริหารจังหวัดลพบุรี
o เว็บไซต์หน่วยงานจังหวัดลพบุรี

 
 เข้าสู่ระบบ
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี


เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล พฤษภาคม 2564 (04/05/2564)
จ.ลพบุรี ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล พฤษภาคม 2564
พมจ.ลพบุรี จัดกิจกรรม "ข้าราชการไทย เข้มแข็งในความดี มีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน" เนื่องในวันขาราชการพลเรือน ประจำปี 2564 "1 กระทรวง 1 การให้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งในยุค New Normal" (01/04/2564)
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2564 เวลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีและหน่วยงาน พม. one home ในจังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรม"ข้าราชการไทย เข้มแข็งในความดี มีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน" เนื่องในวันขาราชการพลเรือน ประจำปี 2564
ขอเชิญชวนประชาชนชาวลพบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (30/11/2563)
ขอเชิญชวนประชาชนชาวลพบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
ผู้ว่าฯลพบุรี ลงพื้นที่มอบนโยบายการทำงาน แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เน้นเรื่อง"ลพบุรีเมืองสะอาด" และ "การบริหารจัดการน้ำ"เป็นเรื่องเร่งด่วน (12/10/2563)
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่มอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน 2 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอท่าวุ้งและอำเภอบ้านหมี่
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดลพบุรี วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 มีผู้เข้าเกณฑ์ส่งตรวจหาเชื้อเพิ่ม 7 ราย รอผลตรวจทั้ง 7 ราย ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม (26/05/2563)
สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดลพบุรีว่า ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 จังหวัดลพบุรีไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม มีผู้เข้าเกณฑ์ส่งตรวจหาเชื้อเพิ่ม 7 ราย รอผลตรวจทั้ง 7 ราย ผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์สอบสวนโรคสะสม 451 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 441 ราย
     

รับสมัครงาน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี รับสมัครเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี (24/06/2564) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (24/06/2564)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (21/06/2564) สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ (08/06/2564)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี (กศน.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง (02/06/2564)
     

ประกวดราคา
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องสุขา บริเวณพระที่นั่ง ไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) (18/03/2564) สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์-คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (16/07/2563)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ขายทอดตลาดบ้านพักผู้ช่วยปศุสัตว์จังหวัดพร้อมรื้อถอน (17/06/2563) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 56 รายการ (09/06/2563)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุดและเสื่อมสภาพ (19/05/2563)
     

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 

ข่าวลพบุรี
 • ละครลิง   
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญานและสวนสนาม   
 • ลอยกระทงย้อนยุค   
 • โต๊ะจีนลิง   
 • งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์   
 • ระบำลพบุรี   
 •  
   

  ข่าวลพบุรี
 • ละครลิง   
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญานและสวนสนาม   
 • ลอยกระทงย้อนยุค   
 • โต๊ะจีนลิง   
 • งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์   
 • ระบำลพบุรี