สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (27ก.พ.64) (27/02/2564) / จ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เพื่อทราบผลผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานภาคส่วนราชการต่างๆ (25/02/2564) / ผู้ว่าฯ มหาสารคาม คาด ม33 เรารักกัน มีเงินสะพัดกว่า 128 ล้านบาท (24/02/2564) / สมาคมคนตาบอดจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญผู้มิจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมพิเศษการกุศล เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนในการดำเนินงาน ด้านความช่วยเหลือคนตาบอด (24/02/2564) / จ.มหาสารคาม อัพเดท!.สรุปตัวเลข คนไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียน “เราชนะ” พร้อมขยายเวลาการเปิดลงทะเบียนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 (24/02/2564) / ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2564 ให้เปิดสถานศึกษาทุกแห่งในจ.มหาสารคาม (24/02/2564) / จังหวัดมหาสารคาม :สรุปสถานการณ์COVID-19(23 ก.พ.64) (23/02/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
มหาสารคามเชิญสั่งจองเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100ปี สมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 19 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 1147 คน)
ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

จังหวัดมหาสารคาม เชิญชวนประชาชนร่วมสั่งจองเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 สมทบทุนมูลนิธิ "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ"

นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำเข็มที่ระลึกฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิ "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ" โดยมีลักษณะเป็นโลหะชุบทองลงยาสี ขนาดประมาณ 4 เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นอักษรพระนาม "ญสส" ย่อมาจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภายใต้เศวตฉัตร 3 ชั้น อันเป็นเครื่องยศสมณศักดิ์สำหรับสมเด็จพระสังฆราช มีรูปช้างไอยราวัตขนาบ 2 ข้าง หมายถึงทรงอุบัติในสกุล "คชวัตร" ด้านล่างผูกเป็นแพรแถบมีข้อความอักษรสีทองว่า "การฉลองพระชันษา 100 ปี" ส่วน ด้านหลังประทับตราประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรจุในกล่องสีเหลืองทอง ฝากล่องด้านนอกเป็นลายเส้นแบบเข็มที่ระลึกสีขาวเงิน ด้านในจารึกข้อความว่า "เข็มที่ระลึกฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556"

เข็ม ที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี ราคา 300 บาท เปิดให้เช่าบูชาได้ตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน 2556 เป็นต้นไป สั่งจองได้ที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในทำเนียบรัฐบาล โทร.0-2281-7233 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานทุกจังหวัด โทร.0-2221-3822 หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม โทร 0 4377 7795-6
 
..........ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว