มหาสารคามเตรียมรับมือ "พายุโนอึล" (18/09/2563) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (18/09/2563) / องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16-18 จ.มหาสารคาม (17/09/2563) / กองทุนฟื้นฟูร่วมกับพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามเร่งสร้างแบรนด์เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรกรออกสู่ตลาด (16/09/2563) / จ.มหาสารคาม พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (16/09/2563) / พระเทพศาสนาภิบาล ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฯ ที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (16/09/2563) /  สถานการณ์โควิด-19 จ.มหาสารคาม 16 ก.ย.63 (16/09/2563) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
มหาสารคามเชิญสั่งจองเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100ปี สมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 19 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 1147 คน)
ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

จังหวัดมหาสารคาม เชิญชวนประชาชนร่วมสั่งจองเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 สมทบทุนมูลนิธิ "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ"

นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำเข็มที่ระลึกฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิ "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ" โดยมีลักษณะเป็นโลหะชุบทองลงยาสี ขนาดประมาณ 4 เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นอักษรพระนาม "ญสส" ย่อมาจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภายใต้เศวตฉัตร 3 ชั้น อันเป็นเครื่องยศสมณศักดิ์สำหรับสมเด็จพระสังฆราช มีรูปช้างไอยราวัตขนาบ 2 ข้าง หมายถึงทรงอุบัติในสกุล "คชวัตร" ด้านล่างผูกเป็นแพรแถบมีข้อความอักษรสีทองว่า "การฉลองพระชันษา 100 ปี" ส่วน ด้านหลังประทับตราประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรจุในกล่องสีเหลืองทอง ฝากล่องด้านนอกเป็นลายเส้นแบบเข็มที่ระลึกสีขาวเงิน ด้านในจารึกข้อความว่า "เข็มที่ระลึกฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556"

เข็ม ที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี ราคา 300 บาท เปิดให้เช่าบูชาได้ตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน 2556 เป็นต้นไป สั่งจองได้ที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในทำเนียบรัฐบาล โทร.0-2281-7233 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานทุกจังหวัด โทร.0-2221-3822 หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม โทร 0 4377 7795-6
 
..........ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว