รองผู้ว่าฯ มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ เน้นย้ำ! ใช้แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" (26/05/2563) / จังหวัดมหาสารคาม :สรุปสถานการณ์COVID-19 25 พ.ค.63 (25/05/2563) / รองผู้ว่าฯ มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน ระยะที่ 2 (25/05/2563) / ผู้ว่าฯ มหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ต้านภัยโควิด- 19 (22/05/2563) / จังหวัดมหาสารคามจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 (22/05/2563) / มหาสารคามยังเข้ม กำชับการ์ดอย่าตก (22/05/2563) / มหาสารคามสานพลังจิตอาสาทำข้าวผัดธัญญพืชวิถีธรรมแจกประชาชนกว่า 1,200 ห่อฟรี (22/05/2563) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
มหาสารคามเชิญสั่งจองเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100ปี สมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 19 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 1147 คน)
ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

จังหวัดมหาสารคาม เชิญชวนประชาชนร่วมสั่งจองเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 สมทบทุนมูลนิธิ "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ"

นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำเข็มที่ระลึกฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิ "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ" โดยมีลักษณะเป็นโลหะชุบทองลงยาสี ขนาดประมาณ 4 เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นอักษรพระนาม "ญสส" ย่อมาจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภายใต้เศวตฉัตร 3 ชั้น อันเป็นเครื่องยศสมณศักดิ์สำหรับสมเด็จพระสังฆราช มีรูปช้างไอยราวัตขนาบ 2 ข้าง หมายถึงทรงอุบัติในสกุล "คชวัตร" ด้านล่างผูกเป็นแพรแถบมีข้อความอักษรสีทองว่า "การฉลองพระชันษา 100 ปี" ส่วน ด้านหลังประทับตราประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรจุในกล่องสีเหลืองทอง ฝากล่องด้านนอกเป็นลายเส้นแบบเข็มที่ระลึกสีขาวเงิน ด้านในจารึกข้อความว่า "เข็มที่ระลึกฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556"

เข็ม ที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี ราคา 300 บาท เปิดให้เช่าบูชาได้ตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน 2556 เป็นต้นไป สั่งจองได้ที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในทำเนียบรัฐบาล โทร.0-2281-7233 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานทุกจังหวัด โทร.0-2221-3822 หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม โทร 0 4377 7795-6
 
..........ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว