เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
FONTSIZE
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
รพ.มหาสารคาม ประเมินรับรองมาตรฐานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

วันที่ 21 พ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 347 คน)

           รพ.มหาสารคาม ประเมินรับรอง มาตรฐานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เน้นจุดแข็งจับมือเครือข่ายร่วมสร้างสุขภาพ มุ่งให้ประชาชนนำข้อมูลไปปรับใช้เพื่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
            ที่ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา พร้อมคณะกรรมการประเมินรับรอง มาตรฐานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (Health Education Standard Guideline For Re - accreditation) เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขภาพของโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีประธานชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ประธานชมรมสื่อมวลชนมหาสารคามและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เข้าร่วมรับการประเมินกว่า 70 คน พร้อมนี้ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมเต้นประกอบจังหวะออกกำลังกายสร้างสุขภาพ และการแสดงร้องหมอรำสอดแทรกเนื้อหา 3 อ. 2 ส. คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ สูบบุหรี่และสุรา ห่างไกลโรค จากหมอแป้น หรือ นายแพทย์สุชาติ ทองแป้น นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ จากบ้านร่มเย็น โรงพยาบาลมหาสารคามอีกด้วย
            นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยโรงพยาบาลมหาสารคาม ฝ่ายบริการปฐมภูมิ กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาสารคาม วางกรอบนโยบายสุขศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และผ่านการประเมินรับรองจากคณะกรรมการภายนอกในปี พ.ศ. 2548 จากนั้นโรงพยาบาลได้ทำการยกระดับคุณภาพ โดยสร้างเครือข่ายสุขภาพร่วมกับองค์กรภายนอกและชุมชน ให้ข้อมูลข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ที่หลายหลาย อาทิ การเคาะประตูบ้านให้ข้อมูลตัวต่อตัว การให้และกระจายข้อมูลผ่าน อสม. การใช้สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อมุ่งให้ประชาชนได้นำข้อมูลที่ได้รับ ไปใช้ในการสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป
                                        ...............
                               ส.ปชส.มหาสารคาม / ข่าว