เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
FONTSIZE
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม นำร่องโครงการ “ออมทรัพย์ ออมความดี”

วันที่ 22 พ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 972 คน)

            สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมดำเนินโครงการ "ออมทรัพย์ ออมความดี” หวังสร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักประหยัดและใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผลเพื่ออนาคตที่ดี
             (22-05-57) ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม นายเด่น ดวงมาตย์พล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "ออมทรัพย์ ออมความดี” จำนวน 14 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามทั้ง 13 อำเภอ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ในการดำเนินโครงการ "ออมทรัพย์ ออมความดี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม มีวินัยทางการเงินที่ดี รู้จักประหยัด รู้จักวางแผนการใช้เงินในอนาคต โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ วิธีการรับ-ฝากเงินจากนักเรียน การจัดการระบบโปรแกรมการเงิน
               ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า โครงการ "ออมทรัพย์ ออมความดี” ตั้งเป้าไว้ 515 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีจังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดนำร่อง โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จะสนับสนุนสมุดบัญชีเงินฝากและโปรแกรมระบบธนาคารโรงเรียนให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและการออม มีวินัยทางการเงินที่ดี อันเป็นพื้นฐานของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีในอนาคต และเป็นการสังคมอย่างมีเป้าหมาย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
                                           ...........
                               ส.ปชส.มหาสารคาม / ข่าว