ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ผบ.พล.ร.6 ประชุมส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ชี้แจงหลังประกาศกฎอัยการศึก

วันที่ 24 พ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 520 คน)
ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

               ผบ.พล.ร.6 ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ นายอำเภอ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อชี้แจงให้รับทราบแนวปฏิบัติในระหว่างที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติยึดอำนาจการปกครอง เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประเทศชาติโดยเร็ว
 
               (24-5-57) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายธวัช สุระบาล นายอดุล จันทนปุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติภายหลังการประกาศกฎอัยการศึกให้กับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดมหาสารคาม โดยมี พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.พล.ร. 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตำรวจ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 
             โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ยึดอำนาจการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 นั้น มีเจตนารมณ์เพื่อต้องการให้บ้านเมืองอยู่ในความสงบเรียบร้อย ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของชาติ ให้สามารถบริหารประเทศได้อย่างต่อเนื่อง และมีความก้าวหน้าต่อไป เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนชาวไทย ทั้งนี้ขอให้ส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยเฉพาะการชุมนุมมวลชน การเคลื่อนย้ายกำลังหรืออาวุธ ถือเป็นข้อห้าม และหากมีการจัดประชุมสัมมนาที่ได้มีกำหนดการหรือแผนงานไว้แล้ว รวมทั้งการเดินทางเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป ยกเว้นรถโดยสารหรือรถประจำทาง ก็ให้ขออนุญาตต่อกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม สำหรับการสัมมนาหรือการเดินทางที่ยังไม่ได้มีการวางแผนกำหนดไว้ขอให้เลื่อนออกไปก่อน
 
              ด้าน ผบ.พล.ร. 6 กล่าวว่า การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการวางกำลังเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่สำคัญ ประกอบด้วย ศาลากลางจังหวัด สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานการไฟฟ้า บริษัท ทีโอที มหาสารคาม และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม พร้อมตั้งจุดตรวจ บริเวณแยกแก่งเลิงจาน ถนนมหาสารคาม-บรบือ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้พื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามมีความสงบ มีความสุข เกิดความเจริญ โดยต้องการเห็นประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใส ประเทศชาติสุขสงบ และสามารถข้ามอุปสรรคทั้งหลายไปได้
 
 .....ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต