เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.มหาสารคาม จัดตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 26 พ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 501 คน)
ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

                       หน่วยทหาร พล.ร.6 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย บูรณาการกับจังหวัดมหาสารคาม จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อประสานงานและช่วยเหลือประชาชน ที่บริเวณหอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
 
                      ร.ต.ณัฐพล ธาไธสงค์ จากกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าชุดประชาสัมพันธ์ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดมหาสารคาม ประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายพิชัย คชพิมพ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม นายเอกชัย บูรณกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลตำบลแวงน่าง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ
 
                     ร.ต.ณัฐพล ธาไธสงค์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติ ในสถานการณ์ดังกล่าวภายหลังการประกาศกฎอัยการศึก กองพลทหารราบที่ 6ฯ จึงได้จัดตั้งกองบังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ขึ้น ที่บริเวณหอประชุมจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อประสานงานและช่วยเหลือประชาชน ในกรณีต่าง ๆ ที่ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เช่น การจัดงานบุญประเพณี การจัดประชุมสัมมนา การเดินทางข้ามพื้นที่ หรือการออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลาที่ห้าม ซึ่งหากประชาชนมีความจำเป็นสามารถขออนุญาตต่อ ผู้บังคับการกองกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดมหาสารคาม ได้ โดยจะมีแบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียดพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดมหาสารคาม รับเรื่องติดต่อประสานงาน
 
                     ทั้งนี้ สามารถติดต่อประสานงานและขอรับการช่วยเหลือ ได้ที่ กองบังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 043 706823 / 043 706834 และ 043 706836 นอกจากนี้ยังได้จัดแบ่งพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เป็น 2 กลุ่มอำเภอ เพื่อให้การประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยกลุ่มอำเภอที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอชื่นชม เชียงยืน โกสุมพิสัย กันทรวิชัย กุดรัง เมืองและแกดำ ประสานงานที่หมายเลข 043706832 และกลุ่มอำเภอที่ 2 ได้แก่ อำเภอบรบือ นาเชือก วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช และพยัคฆภูมิพิสัย โดยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลข 043 706834 จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
 
 ...........ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต