ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
มหาสารคาม เตรียมจัดงาน ย่านการค้า “เส้นสายลายหัตถกรรมเสื่อกกบ้านแพง” ปี 2557

วันที่ 26 พ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 1370 คน)
ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

                จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับอำเภอโกสุมพิสัย เตรียมจัดงานย่านการค้า "เส้นสายลายหัตถกรรมเสื่อกกบ้านแพง” ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน นี้ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจภาคประชาชนจังหวัดมหาสารคาม
 
                 นายชิษณุพงศ์ เหลืองวิริยะสิริ ปลัดอาวุโส อำเภอโกสุมพิสัย กล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานประชาสัมพันธ์ย่านการค้ามหาสารคาม"เส้นสายลายหัตถกรรมเสื่อกกบ้านแพง” ประจำ ปี 2557 ว่า กระทรวงพาณิชย์มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตลาดและ ระบบการค้าที่สอดคล้องกับวิถีของไทย จึงกําหนดโครงการส่งเสริมและพัฒนาย่านการค้าให้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ ผู้ประกอบการไทยให้สามารถอยู่รอดและสามารถแข่งขันได้ในยุคเศรษฐกิจเสรี จังหวัดมหาสารคามมีแหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงคือเสื่อกกบ้านแพง ซึ่งอยู่ที่ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยซื้อขายสินค้าและบริการที่ผลิตโดยคนไทย และย่านการค้าจะเป็นตัวหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคประชาชนโดยจะผลักดัน เศรษฐกิจในภูมิภาคสู่ภูมิภาคและผลักดันเศรษฐกิจภูมิภาคสู่ตลาดโลก พัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดให้เติบโต มีความเข้มแข็ง โดยการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในจังหวัดฯ สอดรับแนวคิดการเป็นเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 จึงได้ร่วมกับอำเภอโกสุมพิสัย จัดงานย่านการค้ามหาสารคาม"เส้นสายลายหัตถกรรมเสื่อกกบ้านแพง” ประจำ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 
                   ด้านนางสาวสุดสาคร เย็นสวัสดิ์ ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดงานย่านการค้าจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้ชื่องานเส้นสายหัตถกรรมเสื่อกกบ้านแพง ครั้งนี้ จะมีผู้ประกอบการทั้งจากจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงนำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่าย ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตเสื่อกกบ้านแพง และแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นทั้งที่เป็นของใช้ ของตกแต่งและสมุนไพร รวม 50 ร้านค้า โดยกำหนดเปิดงานในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 น. และตลอด 3 วันของการจัดงาน จะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น ซึ่งในแต่ละวัน ในช่วงเวลา 12.00 น. และ 17.00 น. จะจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที พร้อมร่วมสนุกกับการเล่นเกมส์ด้วย
 
 ................ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
 
50%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
50%