ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ผู้ว่าฯมหาสารคาม ตั้งศูนย์เฉพาะกิจ รับมือปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

วันที่ 14 ก.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 398 คน)
ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

               จังหวัดมหาสารคาม ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2557 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประสานการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัย
 
                นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งฤดูฝนในปีนี้ประเทศไทยตอนบน จะสิ้นสุดฤดูฝน ประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคม โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ สำหรับจังหวัดมหาสารคาม แม้บางพื้นที่ยังมีฝนน้อยอยู่ แต่ในภาพรวมฝนเริ่มมากขึ้นแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2557 ขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัย ฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม รวมทั้งเป็นการประสานงานและการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างมีประสิทธิภาพ
 
               โดย ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2557 ตั้งอยู่ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 043 777 314 / 043 777 773-5 เพื่อติดต่อประสานงานและติดตามสถานการณ์ด้านสาธารณภัยที่เกิดขึ้น พร้อมให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย
 
.......ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต