เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ตำรวจสันติบาลมหาสารคาม จัดอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันสำคัญของชาติ

วันที่ 16 ก.ค. 2557 )

                       หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับนักศึกษา มีความรัก เทิดทูนและร่วมปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
                      16-07-57 ที่ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2557 โดยนำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กว่า 600 คนเข้ารับการอบรม เพื่อรณรงค์ให้มีจิตสำนึก ค่านิยม ในความรัก เทิดทูน และร่วมปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีพล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวณิชย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรม
 
                       พันตำรวจโทกันตพล ทะสา หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาล จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ พร้อมทั้งดำเนินการพิทักษ์รักษาปกป้องไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
                        ซึ่งหน่วยสันติบาลจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการจัดอบรมติดต่อกันมาเป็นปีที่ 4 แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้นิสิต นักศึกษาร่วมเป็นเครือข่ายในการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ด้วย…………………ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว