ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
FONTSIZE
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 18 ก.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 460 คน)

             สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
             นายพิชัย คชพิมพ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม  เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม และหมดเขตรับสมัครไปแล้วนั้น  โดยมีผู้สมัครสอบคัดเลือก  จำนวน  6 คน  และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจำนวน  5 คน  ดังนี้
               เลขประจำตัวสอบ                         ชื่อ - สกุล
                        2                                 นายพิชัย ก๋าวงศ์
                        3                                 นายศตวรรษ ทัพซ้าย
                        4                                 นายประดิษฐ์ ศิทธิวงศ์
                        5                                 นายอรรถกร เคนสิบสาม
                        6                                 นายจุฑาภฤศ อรรคฮาตศรี
              
          ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ขอให้เข้ามารับการสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบความสามารถในการขับขี่รถยนต์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม