ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
FONTSIZE
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใช้นิทานเป็นสื่อสร้างความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 29 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 577 คน)

                คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานเทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อสร้างความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย เตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
                ที่ห้องประชุมแม่น้ำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานเทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีกสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ : สปาฟา (SEAMEO-SPAFA) และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐจาร์คฮานด์ ประเทศอินเดีย (Central University of jharkhand,India) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2556 ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วยุพา ทศศะ , ดร.ประสงค์ สายหงส์ และอาจารย์ทม เกตุวงศา เป็นผู้ให้ข้อมูลในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยใช้นิทานเป็นสื่อกลาง
             สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ อาทิ การแสดงการเล่านิทานจากนักเล่านิทานชื่อดังจากทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรอังกฤษ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลย์เซีย และอินโดนีเซีย , การเล่านิทานพื้นบ้านจากนักเล่านิทานพื้นบ้านไทยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทย ,การอบรมเทคนิคการเล่านิทานพื้นบ้านและการเล่านิทานที่ใช้ในการเรียนการสอน, การอบรมการเล่านิทานสำหรับเด็ก, การประกวดการเล่านิทาน, การประกวดการผลิตหนังสือภาพจากนิทานพื้นบ้าน, การประกวดการวาดภาพระบายสีประกอบนิทานพื้นบ้าน ชิงรางวัลโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท ตลอดจนการแสดงศิลปะและวันธรรมโดยอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศเวียดนามและประเทศเขมร ในวันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 9.30 - 12.00 น. ที่ห้อง IT1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ในเมือง
                                                     ................
                                  ส.ปชส.มหาสารคาม / ข่าว / ภาพ

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *