เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
พมจ.มหาสารคามจัดงานวันคนพิการสากล เปิดโอกาส สร้างศักยภาพแก่ผู้พิการ

วันที่ 31 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 1230 คน)
ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

         จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม และภาคีเครือข่าย จัดงานวันพิการสากลประจำปี 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการในจังหวัดมหาสารคาม ได้แสดงศักยภาพของตนเอง สามารถดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันกับคนปกติได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระของสังคม
            (31-1-56) ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าอำเภอเมืองมหาสารคาม คนพิการในจังหวัดมหาสารคาม พร้อมครอบครัวและผู้ดูแล จำนวนกว่า 500 คน ได้มาร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2556 ที่จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ "ขจัดอุปสรรคทั้งมวล สู่การมีงานทำของคนพิการ” โดยมีนายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีส่วนสนับสนุนการจัดงาน และมอบรถโยก รถเข็นสำหรับคนพิการ
           นายวิศิษฐ์ เดชนเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง สามารถดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันกับคนปกติได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระของสังคม สำหรับด้านการมีงานทำ ได้มุ่งเน้นให้สังคมมีเจตคติในเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ เปิดโอกาสในการส่งเสริมให้คนพิการได้มีงานทำ พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและจ้างงานคนพิการตามความเหมาะสม. ...................ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *