ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ในรอบ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 จังหวัดมหาสารคาม สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ 1,089 คดี ผู้ต้องหา 1,115 คน ของกลางยาบ้า 19,858 เม็ด และยึดทรัพย์ได้อีกมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท

วันที่ 31 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 412 คน)
ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

                ในรอบ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 จังหวัดมหาสารคาม สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ 1,089 คดี ผู้ต้องหา 1,115 คน ของกลางยาบ้า 19,858 เม็ด และยึดทรัพย์ได้อีกมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท
                ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2556 ที่มีนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ ร่วมประชุม ในที่ประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด รอบ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555-มกราคม 2556 พบว่าสามารถจับกุมดำเนินคดียาเสพติดในพื้นที่ได้จำนวน 1,089 คดี ผู้ต้องหา 1,115 คน แยกเป็น ยาบ้า 891 คดี ผู้ต้องหา 1,005 คน ของกลางยาบ้า 19,858 เม็ด กัญชา 63 คดี ผู้ต้องหา 63 คน ของกลางกัญชา 6 ตัน 354.43 กรัม ไอซ์ 6 คดี ผู้ต้องหา 8 คน ของกลางไอซ์ 4.36 กรัม กระท่อม 1 คดี ผู้ต้องหา 1 คน ของกลางพืชกระท่อม 100 กรัม และสารระเหย 38 คดี ของกลางเป็นกาว 7 กระป๋อง 3 ถุง นอกจากนี้ในการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด โดยมีเป้าหมายยึดทรัพย์ 14,400,000 บาท สามารถยึดทรัพย์ได้แล้ว 9,248,270 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.22
             นอกจากนี้ในการดำเนินงานตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการ ปิดล้อม x-ray เชิงรุก 90 วัน พื้นที่แพร่ระบาดทั่วประเทศ จังหวัดมหาสารคาม มีเป้าหมายการดำเนินงานจำนวน 21 หมู่บ้าน 1 ชุมชนในเขตเทศบาล ผู้ค้าจำนวน 47 คน ผู้เสพ 138 คน ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวม ได้มีการปิดล้อมตรวจค้นแล้ว 23 ครั้ง ตรวจปัสสาวะ 136 ครั้ง พบผู้เสพ/ผู้ติดยา 60 คน เข้ารับการบำบัดแล้ว 58 คน และเตรียมเข้ารับการบำบัด 250 คน จับกุมผู้ค้าอีก 3 คน ส่วนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป้าหมายเพิ่มหมู่บ้าน/ชุมชนฯ จำนวน 50 แห่ง ซึ่งก็ได้มีการคัดเลือกหมู่บ้านที่จะดำเนินการแล้ว 48 หมู่บ้าน
……………สมพงษ์ ปัตตานี / ข่าว

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *