ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ผู้ว่าสารคามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน บ้านวังบัว

วันที่ 1 ก.พ. 2556 )

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วันที่บ้านวังบัว     

                           ค่ำวันนี้ (30-01-56) ที่วัดท่าเรียบ บ้านวังบัว ตำบลขามเฒ่าพัฒนา นายนพวัชร  สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วย พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน ที่ได้กำหนดให้พื้นที่บ้านวังบัว ตำบลขามเฒ่าพัฒนา ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีการขยายผลการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว สู่หมู่บ้านอีกจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บ้านเขียบ ตำบลขามเรียง บ้านขี้เหล็ก ตำบลกุดไส้จ่อ บ้านหนองอุ่ม ตำบลนาสีนวน                            

                      นายสิทธิ พิพัฒน์ชัยกร  นายอำเภอกันทรวิชัย กล่าวว่าจากการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอกันทรวิชัย ได้ขับเคลื่อนและบูรณาการกับส่วนราชการทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหา โดยตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ด้านการป้องกันโดยร่วมกับทุกภาคส่วนในการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกแห่ง นอกจากนี้มีการอบรมและให้ความรู้แก่เด็กในสถานศึกษาระดับประถมศึกษานอกจากนี้ยังดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาโดยจัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมดำเนินการตรวจสถานบริการ สถานประกอบการจำหน่ายสุรา ร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะและหอพักเป็นประจำ ซึ่งจากการดำเนินงานได้กวดขันและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่กระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจัง......................................................................ทัศนัย  ศรีมุลตรี ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว