ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
มหาสารคามเพิ่มทักษะผู้ฝึกสอนฟุตบอล

วันที่ 13 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 384 คน)

ที่ห้องประชุมตักสิลาบอลรูม 3 โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นายวิรุจ  วิชัยบุญ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เปิดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลเครือข่ายบุคลากรทางการกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ทั้งหมด 13 อำเภอ จำนวน 80 คน ในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2559 ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา และนันทนาการ เพื่อส่งเสริมทักษะในการฝึกซ้อมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งเป็นส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่นกีฬา และออกกำลังกายอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ และยุทธศาสตร์การกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาสุขภาพพลามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ จึงได้จัดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอล ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา และนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  

………………………..

ส.ปชส.มหาสารคาม (นางสาวสุปรียา  คนตรง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มมส.)/ข่าว