เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
รพ.มหาสารคาม ให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติ เจ้าหน้าที่ ป้องกันอันตราย“โรคติดเชื้อไวรัสซิกา”

วันที่ 15 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 550 คน)

โรงพยาบาลมหาสารคาม ให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ป้องกันอันตราย"โรคติดเชื้อไวรัสซิกา”
 
            ที่บริเวณลานข้างอาคารผู้ป่วยศัลยกรรมชาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ตลอดจนผู้ป่วยและญาติ เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้สู้ป้องกันภัย "โรคติดเชื้อไวรัสซิกา” เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่และประชาชนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง จัดการสิ่งแวดล้อม ในชุมชนตนเอง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไวรัสซิกาในพื้นที่ มีนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมมีการให้ความรู้ถึงอันตรายของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา วิธีจำกัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พาหนะโรคไข้เลือดออก และไวรัสซิกา และแจกจ่ายทราบอะเบท อุปกรณ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย โลชั่นป้องกันยุง ให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม
 
           นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคามช่วงนี้มีฝนตกชุกมากขึ้น หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขัง เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ โรงพยาบาลมหาสารคามจึงได้เพิ่มความเข้มข้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณบ้านเรือนของตนเองเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยหากพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ใด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะลงพื้นที่เพื่อทำการสอบสวนควบคุมโรคทันที
 
           สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา มียุงเป็นพาหะนำโรค ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ มีผื่นแดง เยื่อบุตาอักเสบ ปวดศีรษะ กล้ามเนื้อและข้อ ซึ่งโดยทั่วไปอาการเหล่านี้จะไม่รุนแรง และหายเองได้ภายใน 2 - 7 วัน แต่การติดเชื้อนี้อาจส่งผลต่อหญิงตั้งครรภ์ เพราะจะทำให้ทารกมีอาการสมองอักเสบ และกะโหลกศีรษะมีขนาดเล็กผิดปกติ อย่างไรก็ตาม หากพี่น้องประชาชนเริ่มมีอาการดังกล่าว หรือเจ็บป่วยรุนแรงต่อเนื่อง ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ยังไม่พบรายงานผู้ป่วยแต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวล และขอให้มั่นใจในระบบการเฝ้าระวังควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคดังกล่าว
 
           ...ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว