เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุม มอบเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทสมาชิก

วันที่ 15 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1901 คน)

สหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุม และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ มอบเงินให้กับทายาทสมาชิก
 
           บริเวณที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุม จำกัด ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นายศรีโพธิ์ วายุภักษ์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ และนายเสนีย์ ศรีสุนทร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุม จำกัด พร้อมคณะ ร่วมกันมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุม จำนวน 3 ราย รายละ 100,000 บาท และมอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ รายละ 600,000 บาท
 
            ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุม กล่าวว่า การจัดสวัสดิการของสหกรณ์ มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีอุดมการณ์และการทำงานร่วมกัน เพื่อปลูกฝังแนวความคิดกระบวนการสหกรณ์ไปสู่ชุมชน ทำให้มีประชาชนสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
 
            ทั้งนี้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุม ได้ดำเนินการจัดตั้งจดทะเบียนเป็นองค์กรนิติบุคคลมาตั้งแต่ พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 1,819 คน และใน พ.ศ.2559 มีสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 78 คน คณะกรรมการดำเนินการจำนวน 11 คน สมาคมได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมเรียบร้อยแล้วทุกราย ส่วนสมาคมสหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 3,028 คน นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงาน สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2557 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 153 คน
 
            ...ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว