เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จ.มหาสารคาม รวมพลหมู่บ้าน หน่วยงาน สถานศึกษา รักษาศีล 5

วันที่ 20 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 504 คน)

            ที่วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายวิรุจ วิชัยบุญ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลหมู่บ้าน หน่วยงาน สถานศึกษารักษาศีล 5 จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2559 โดยมีพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา การขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 หลังผ่านการขับเคลื่อนงานเข้าสู่ระยะที่ 3
 
           ภายในงานมีพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมชมกิจกรรมการแสดงความสามารถของเยาวชน และผู้อาวุโสในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมรักษาศีล 5 โดยกล่าวบรรยายและขับร้องทำนองสรภัญญะเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของการรักษาศีล 5 การจัดนิทรรศการผลงานที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมอบประกาศนียบัตรหมู่บ้าน หน่วยงาน สถานศึกษารักษาศีล 5 ต้นแบบจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2559 รวม 185 แห่ง แบ่งเป็น หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบระดับอำเภอ จำนวน 12 หมู่บ้าน หน่วยงานราชการ องค์กรรักษาศีล 5 ต้นแบบ จำนวน 15 แห่ง สถานศึกษารักษาศีล 5 ต้นแบบ จำนวน 31 แห่ง และหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบระดับตำบล 127 หมู่บ้าน
 
             นายบัณฑิต ชนะกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า มหกรรมรวมพลชุมชน หน่วยงาน สถานศึกษา รักษาศีล 5 จังหวัดมหาสารคาม จัดขึ้นภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ประจำปี 2559 หลังจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ และคณะสงฆ์ ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการหลากหลายกิจกรรม ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันขับเคลื่อนโครงการมาตั้งแต่ระยะที่ 1 ปี 2557 ระยะที่ 2 ปี 2558 ครอบคลุมทุกอำเภอ ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามีพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย ได้ร่วมใจสมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทางเว็บไซต์สีลาห้าดอทคอม(www.sila5.com) จำนวน 468,711 คน คิดเป็นร้อยละ 49 ของประชากรทั้งจังหวัดมหาสารคาม โดยการขับเคลื่อนระยะที่ 3 มหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีเป้าหมายในเชิงปริมาณ ให้มีจำนวนผู้เข้าสมัครร้อยละ 80 ภายในเดือนกันยายน 2560
 
....ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว