ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ผ่าน 2 วัน เกิดอุบัติเหตุ 25 ครั้ง ส่วนใหญ่เมาแล้วขับขี่ยานพาหนะ

วันที่ 13 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 357 คน)

สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ผ่าน 2 วัน เกิดอุบัติเหตุ 25 ครั้ง ส่วนใหญ่เมาแล้วขับขี่ยานพาหนะ

(13เม.ย.60)ที่ห้องประชุมสำนักงาน ปภ.จังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลและการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 มีการรายงานสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 12 เมษายน 2560 โดยมีอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดมหาสารคามเกิดขึ้น จำนวน 15 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 19 ราย ส่วนข้อมูลสะสม ระหว่างวันที่ 11 – 12 รวม 2 วัน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 25 ครั้ง  มีผู้บาดเจ็บ 29 ราย เป็นเพศชาย 18 ราย เพศหญิง 11 ราย  ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ จำนวน 22 ครั้ง รถปิคอัพ 3 ครั้ง พฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุสูงสุดคือ เมาสุรา , ไม่สวมหมวกนิรภัยและขับรถเร็วเกิดกำหนด เรียกตรวจยานพาหนะ 44,196 คัน จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีตาม 10 มาตรการ สะสม 2 วัน รวม 5,966 คน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ให้ด่านชุมชนทำหน้าที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อสกัดคนเมาแล้วขับขี่ยานพาหนะ โดยใช้มาตรการทางสังคม เช่น ยึดกุญแจรถคนเมาแล้วขับขี่และเรียกญาติพี่น้องมารับกลับบ้าน แต่ให้ด่านชุมชนพิจารณาช่วงเวลาเข้มข้นในการทำงาน ไม่จำเป็นต้องตลอด 24 ชั่วโมง อาจตั้งด่านปฏิบัติอย่างเข้มข้นเฉพาะช่วงเวลาเสี่ยงเท่านั้น

...ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว