ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
FONTSIZE
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
มหาสารคาม : อุบัติเหตุรวม 4 วัน คนเมาสุรา ยังครองแชมป์ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

วันที่ 15 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 361 คน)

              ที่จังหวัดมหาสารคาม จากผลดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ คนเมายังครองแชมป์ เป็นอันดับ 1 ของการทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด รองลงมาคือการไม่เคารพกฎจราจร ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวก ไม่คาดเข็มขัด ส่วนถนนที่เกิดเหตุมากที่สุด เป็น ถนนทางหลวงแผ่นดิน รองลงมาเป็นถนนภายในหมู่บ้าน รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็น รถจักรยานยนต์ ซึ่งเกิดอุบัติเหตุ รวม 55 ครั้ง จากผลการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 64 ครั้ง ใน 4 วัน (ระหว่าง 11-14 เมษายน 2560) มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 70 ราย
              ด้านนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกมาตรการเร่งด่วน เพิ่มความเข้มข้นหยุดยั้งผู้ดื่มสุราไม่ให้ขับรถ โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อน ให้ช่วยกันดูแล ยับยั้งผู้ดื่มสุรา ส่วนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือพื้นที่โซนนิ่งเล่นน้ำสงกรานต์ ให้กำหนดพื้นที่จอดรถ และให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล แจ้งเตือนผู้ขับขี่อย่างใกล้ชิด หากผู้ขับขี่รถมีการดื่มสุราอย่าให้ขับขี่รถโดยเด็ดขาด
                                             .............
                                  ส.ปชส.มหาสารคาม / ข่าว