ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
เทศกาลสงกรานต์ 7 วัน จ.มหาสารคาม อุบัติเหตุ 91 ครั้ง เสียชีวิต 4 คน ส่วนใหญ่เมาสุรา ขับรถเร็ว รถจักรยานยนต์มากสุด 75 ครั้ง แต่ทั้งหมดไม่มี พ.ร.บ. จึงไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ

วันที่ 18 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 452 คน)

เทศกาลสงกรานต์ 7 วัน จ.มหาสารคาม อุบัติเหตุ 91 ครั้ง เสียชีวิต 4 คน ส่วนใหญ่เมาสุรา ขับรถเร็ว รถจักรยานยนต์มากสุด 75 ครั้ง แต่ทั้งหมดไม่มี พ.ร.บ. จึงไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ

(18เม.ย.60)ที่ห้องประชุม301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลและการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 มีการรายงานสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 17 เมษายน 2560 เกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 6 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ 7 ราย ส่วนข้อมูลสะสม ระหว่างวันที่ 11 – 17 รวม 7 วัน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 91 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 44 ครั้ง  มีผู้เสียชีวิต 4 ราย เป็นชาย 3 ราย หญิง 1 ราย มีผู้บาดเจ็บ 101 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 56 คน เป็นเพศชาย 70 ราย เพศหญิง 31 ราย  ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ จำนวน 75 ครั้ง รถปิคอัพ 10 ครั้ง พฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุสูงสุดคือ เมาสุรา , ไม่สวมหมวกนิรภัยและขับรถเร็วเกิดกำหนด เรียกตรวจยานพาหนะรวม 309,039 คัน จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีตาม 10 มาตรการ สะสม 3 วัน รวม 23,565 คน ส่วนใหญ่ไม่มีใบขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ความเร็วเกินกำหนด มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย และฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

ข้อมูลที่น่าสังเกต พบว่า รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุทั้งหมด 75 ครั้ง ไม่มีรายใดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(พ.ร.บ.) จึงไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ดังกล่าว ทั้งที่อัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์ เกิน 75 ซี.ซี.แต่ไม่เกิน 125 ซี.ซี. เพียงปีละ 300 บาทเท่านั้น แต่จะได้รับความคุ้มครองเบื้องต้นทันทีกรณีบาดเจ็บ เป็นค่ารักษาพยาบาล คนละไม่เกิน 30,000 บาท กรณีทุพพลภาพ คนละไม่เกิน 35,000 บาท

...ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว