ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในจังหวัดมหาสารคาม พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความสามัคคีแบบสภากาแฟ

วันที่ 19 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 456 คน)

ส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในจังหวัดมหาสารคาม พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความสามัคคีแบบสภากาแฟ

(19เม.ย.60)ที่ร้าน Biz Shop จังหวัดมหาสารคาม หน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงภาคเอกชนและสื่อมวลชน ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความสามัคคี ในรูปแบบสภากาแฟ นำโดยนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยในครั้งนี้มีหน่วยงานเจ้าภาพร่วม ประกอบด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด และชมรม Biz Club จังหวัดมหาสารคาม

ภายในงาน มีการนำเสนอข้อมูลด้านการเกษตร การค้า ผลงานและแผนการพัฒนาด้านต่างๆของหลายหน่วยงาน รวมถึงนำสินค้า otop สินค้าชุมชนที่มีชื่อเสียงของกลุ่มต่างๆมาจัดแสดงพร้อมจำหน่าย เช่น เสื่อกกบ้านแพง พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ ขนมไทยที่แปรรูปมาจากข้าวและผลไม้พื้นเมือง ข้าวมันไก่งวงแจกให้รับประทานฟรี นอกจากนี้ภายในร้าน Biz Club ยังเปิดจำหน่ายสินค้าผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม เช่น ข้าวหอมมะลิอันดับหนึ่งของประเทศ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ไข่ไก่ น้ำพริก สบู่สมุนไพร รวมทั้งมีพื้นที่ร้านนั่งรับประทานกาแฟสดและเครื่องดื่ม

...ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว