เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จ.มหาสารคาม นำเยาวชน 13 อำเภอ ฝึกทักษะชีวิต เสริมสร้างแนวคิดรักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 20 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 535 คน)

จ.มหาสารคาม นำเยาวชน 13 อำเภอ ฝึกทักษะชีวิต เสริมสร้างแนวคิดรักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด

(20เม.ย.60)ที่วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560  พร้อมบรรยายพิเศษให้กับแกนนำกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 15 – 25  ปี จากทั้ง 13อำเภอ รวมจำนวน 100 คน ซึ่งเข้ามาร่วมฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม  จัดขึ้นโดยที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มงานความมั่นคง ดำเนินการฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กำหนดให้อำเภอเป้าหมายสถานการณ์ปัญหายาเสพติดระดับรุนแรง ปานกลาง และเฝ้าระวัง  ได้พิจารณาคัดเลือกแกนนำกลุ่มเยาวชนมาเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัย ปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวความคิด จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและเผชิญปัญหา ตลอดจนเป็นแนวร่วมอาสาพลังแผ่นดิน ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด"เปลี่ยนเยาวชนให้เป็นพลัง  สร้างสรรค์สังคม” 

          การฝึกอบรมในครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากตำรวจภูธรจังหวัด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อำนวยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม  นายอำเภอ ศูนย์อำนวยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม  ให้การสนับสนุนวิทยากรและครูฝึก  และวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ให้การสนับสนุนสถานที่ 

          ...ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว