ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จังหวัดมหาสารคาม บูรณาการหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและเกิดความตระหนักในการปกป้องสิทธิตามกฎหมาย

วันที่ 25 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 848 คน)

จังหวัดมหาสารคาม บูรณาการหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและเกิดความตระหนักในการปกป้องสิทธิตามกฎหมาย

ที่ลานเอนกประสงค์ ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล๊กซ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำหนดให้วันที่ 30 เมษายนของทุกปี เป็น "วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย” จังหวัดมหาสารคามจึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของประชาชน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและเกิดความตระหนักในการปกป้องสิทธิตามกฎหมาย โดยมีนิทรรศการคุ้มครองผู้บริโภค การบรรยาย เวทีเสวนาคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรมตอบปัญหา และรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค

นายปัญจชัย เลื่อมประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม มีสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ดำเนินการพิจารณาคำร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน ถูกเอาเปรียบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้า เครื่องอุปโภค และบริการที่มีการซื้อขายกันในท้องตลาด อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคในจังหวัดมหาสารคามได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ  สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ห้องศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โทร.043 777 298 หรือ 1567 หรือสายด่วน สคบ.1166

...ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว