เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนฟรี ในเขตพื้นที่บ้านห้วยทราย อำเภอบรบือ

วันที่ 26 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 739 คน)

จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนฟรี ในเขตพื้นที่บ้านห้วยทราย อำเภอบรบือ

(26เม.ย.60)ที่โรงเรียนบ้านห้วยทราย ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำส่วนราชการและประชาชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนเมษายน 2560 โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด นายอำเภอบรบือ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท มอบเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ใหญ่ มอบชุดนักเรียนชั้นประถมศึกษา 50 ชุด มอบพันธุ์ปลาสำหรับปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 40,000 ตัว  มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 50 ชุด และเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด จากนั้นเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคทางทันตกรรม จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. การบริการนวดแผนไทย บริการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

บ้านห้วยทราย ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองมหาสารคามประมาณ 39 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอบรบือ 12 กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ 4,057 ไร่ ประชากร 921 คน จำนวน 257 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับราชการ และรับจ้าง และมีอชีพเสริมเลี้ยงโคนม โคเนื้อ กระบือ เลี้ยงหมู ค้าขาย และทำพรมเช็ดเท้า ส่วนความต้องการและปัญหาในพื้นที่ ได้แก่ ต้องการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน การขุดลอกปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำให้กักเก็บได้ตลอดทั้งปี การบริหารจัดการขยะ รวมถึงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร

...ส.ปชส.มหาสารคาม / ข่าว