เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จังหวัดมหาสารคาม มอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อช่วยเหลือในการดำรงชีวิตและฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านอาชีพ การฝึกอาชีพให้แก่คนพิการ

วันที่ 27 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 690 คน)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดพิธีมอบใบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร และช่วยเหลือคนพิการทุกประเภท
                           27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อให้บริการแก่คนพิการในระดับพื้นที่ หรือให้บริการแก่คนพิการเป็นการเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
                           ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินงานและกำกับดูแลศูนย์บริการคนพิการทุกประเภท ปัจจุบันมีองค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐที่มีความพร้อมขอยื่นตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปแล้ว จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ศูนย์บริการคนพิการองค์ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลการบริหารตำบลขามเรียง ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง และศูนย์บริการคนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม    
                                                       ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว