ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ประชาชน ข้าราชการจังหวัดมหาสารคาม สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวม 18 วัน มีผู้สมัครกว่า 20,000 คน

วันที่ 18 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 1043 คน)

ประชาชน ข้าราชการจังหวัดมหาสารคาม สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวม 18 วัน มีผู้สมัครกว่า 20,000 คน

วันนี้ (18 ก.ย. 60) บรรยากาศการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม ยังคงมีประชาชนและข้าราชการ เดินทางมาลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ อย่างต่อเนื่อง โดยสถิติผู้มาลงทะเบียนจิตอาสาฯ รวมทุกหน่วยรับสมัครของจังหวัดมหาสารคาม เฉพาะวันนี้มีจำนวน 1,718 คน ส่วนยอดรวมวันที่ 1 – 18 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. ของจังหวัดมหาสารคาม มีจำนวน 21,210 คน ซึ่งประเภทงานบริการประชาชน มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด จำนวน 7,817 คน ลองลงมาเป็นงานดอกไม้จันทน์ จำนวน 6,195 คน และงานแพทย์ 2,524 คน

นายชัยรัก สุทิพันธ์ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมหาสารคาม รับผิดชอบการผลิตบัตรให้กับผู้สมัครจิตอาสา โดยผู้สมัครจะได้บัตรจำนวน 2 ใบ ใบที่ 1 คือบัตรประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ใบที่ 2 คือบัตรจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ล่าสุด เจ้าหน้าที่ผลิตบัตรได้ตามจำนวนผู้สมัครถึงวันที่ 12 กันยายน คือประมาณ 10,000 คน หรือ จำนวนบัตรประมาณ 20,000 ใบ คาดว่าภายในวันที่ 2 ตุลาคม จะสามารถผลิตบัตรได้ครบทั้งหมด ส่วนการรับของพระราชทานกำหนดไว้ 2 ช่วง ช่วงแรกวันที่ 7-12 ตุลาคม ช่วงที่สอง วันที่ 20-24 ตุลาคม 2560 ซึ่งแต่ละอำเภอจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบต่อไป

...ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว