เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ร่วมกันกำจัดวัชพืชบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 14 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 472 คน)

ประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ร่วมกันกำจัดวัชพืชบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว

 

(14ก.พ.61)ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ บ้านหนองเลา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอนาเชือก หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ของอำเภอนาเชือก ร่วมกันกำจัดวัชพืชในบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลเขวาไร่ ตำบลหนองเม็ก ตำบลสำโรง เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งอาหารของประชาชน และเป็นจุดท่องเที่ยวพักผ่อน ซึ่งปัจจุบันในบริเวณอ่างเก็บน้ำมีวัชพืชขึ้นปกคลุมจำนวนมาก

นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอนาเชือก กล่าวว่า ตามที่จังหวัดมหาสารคาม กำหนดออกร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทุกอำเภอเดือนละ 1 ครั้ง อำเภอนาเชือกได้กำหนดจัดกิจกรรม ในปี 2561 จำนวน 2 ครั้ง คือโครงการกำจัดวัชพืช ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ และโครงการปลูกต้นไม้และต้นกระเจียวป่าเฉลิมพระเกียรติ บริเวณป่าโคกผักกูด ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่โดบรอบ และจัดสรรการใช้พื้นที่ทั้งการเป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหารและแหล่งท่องเที่ยว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน

อ้างเก็บน้ำห้วยค้อ มีพื้นที่รับน้ำฝน จำนวน 208 ตารางกิโลเมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำจำนวน 10.2 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,340 ไร่ ความจุน้ำ 31.5 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทาน 18,500 ไร่ สันอ่างมีความกว้างทำนบดิน 6 เมตร ยาว 2,480 เมตร จุดสูงสุดของสันอ่างมีความสูง 11.50 เมตร

          ....ชัยชนะ แดงทองคำ...ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว