ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
สกุ๊ปข่าวเรื่อง ออกตัวแรง ! จันทบุรี ครองเบอร์ 1 มหานครผลไม้โลก

วันที่ 15 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 465 คน)

         เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เมืองจันทบุรี และได้อนุมัติโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก ปั้นไทยสู่ "มหานครผลไม้โลก” วาดฝันครองสัดส่วนตลาดมากสุดในโลก 
ทั้งนี้ ตามยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจร ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตผลไม้เมืองร้อนให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีอนุมัติในหลักการโครงการจัดตั้งระเบียบผลไม้ภาคตะวันออก ยกระดับภาคตะวันออกเป็นมหานครผลไม้ของโลก ภายใต้ 4 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย 
• พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตผลไม้เมืองร้อน สดและแปรรูป ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้ของไทย
• พัฒนาช่องทางการจำหน่ายให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมขยายช่องทางไปถึงตลาดออนไลน์ การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตลาดชายแดน
• สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะด้านการเงินของผู้ประกอบการค้าผลไม้ของไทย โดยจัดหาสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อเป็นเงินลงทุนให้ผู้ประกอบการ
• การประชาสัมพันธ์สินค้าผลไม้เมืองร้อนของไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างค่านิยมในการบริโภคผลไม้ในพื้นที่จังหวัดที่มีกำลังซื้อสูง หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมทั้งส่งเสริมการขายผลไม้ในต่างประเทศ และสร้างตราสินค้า (Braning) 
"กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจะสร้างแบรนด์ผลไม้ของประเทศไทยให้เป็นเกรดพรีเมียมที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานจะเริ่มต้นที่ผลไม้ 3 ชนิด คือ ทุเรียน ลำไย และมังคุด เริ่มต้นปีแรกที่ทุเรียนก่อน ต่อไปทุเรียนพันธุ์หมอนทองจะไม่เรียกว่าทุเรียนหมอนทอง แต่จะเป็นทุเรียนแบรนด์ประเทศไทย ซึ่งบริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด กำลังดำเนินการทำแบรนด์ทุเรียนประเทศไทยอยู่ ต่อไปชาวต่างชาติจะคิดถึงทุเรียนไทยในภาพของทุเรียนคุณภาพ ไม่ใช่ทุเรียนอ่อน 
ด้านนายแสงจันทร์ ชาปัญญา พ่อค้าผลไม้ ทุเรียนจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ส่วนใหญ่หลักๆจะรับซื้อทุเรียน ผลไม้มาขายจากจังหวัดจันทบุรี เพราะได้ทุเรียนที่สดจากสวน เมื่อถึงช่วงเดือนพฤษภาคม มิถุนายนนั้นเป็นหน้าของทุเรียน ช่วงนี้ก็จะมีกำไรเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ และยังทิ้งท้ายด้วยว่าเหตุผลที่ตนรับซื้อผลไม้จากจันทบุรีเพราะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง สามารถรองรับทั้งภาคการเกษตรที่จะเป็นมหานครแห่งผลไม้ เป็นการท่องเที่ยวสู่เมืองรองและชุมชนได้ ต่อไปนี้เราจะได้ ช็อป ชิม เที่ยว ดูการเติบโตของเศรษฐกิจไทย และอิ่มท้องไปกับ "การท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" 

.....นางสาวจารุวรรณ ชาปัญญา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มรม./ผู้ตรวจ สุจิตรา ค้าเจริญ /ส.ปชส.มค./ข่าว.....