ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดงานบุญซำฮะ เพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุขเกิดความสมานฉันท์

วันที่ 5 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 422 คน)

จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดงานบุญซำฮะ เพื่อเป็นการทำบุญชำระจิตใจให้สะอาด ปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคลออกไปจากหมู่บ้าน ชุมชน โดยใช้มิติทางด้านวัฒนธรรม

                             ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม นายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานประชุมเตรียมจัดงานบุญซำฮะ

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดจัดงานบุญซำฮะเพื่อเป็นการทำบุญชำระจิตใจให้สะอาด ปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคลออกไปจากหมู่บ้าน ชุมชน ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุขเกิดความสมานฉันท์ โดยใช้มิติทางด้านวัฒนธรรม

                           โดยในพิธีการจัดงานบุญซำฮะในครั้งนี้ประกอบไปด้วย พิธีบวงสรวงมเหศักดิ์หลักเมือง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีปฎิบัติธรรม พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีปัดรังควานสี่มุมเมืองโดยได้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหอพระประธานกันทรวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

                           บุญซำฮะ หรือบุญเบิกบ้าน เป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ทำให้คนในหมู่บ้านร่วมกันทำความสะอาดบริเวณบ้านของตนและสถานที่สาธารณะของหมู่บ้าน และดอนปู่ตา ซึ่งถือว่าเป็นผีบ้าน เพื่อให้คุ้มครองชาวบ้านทุกคนทั้งหมู่บ้านให้อยู่ดีมีสุข

                                                  ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว