ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จังหวัดมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรและทำพิธีปัดรังควานในงานประเพณีบุญซำฮะ บุญเดือนเจ็ดของชาวอีสาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านและประชาชน

วันที่ 9 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 444 คน)

จังหวัดมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรและทำพิธีปัดรังควานในงานประเพณีบุญซำฮะ บุญเดือนเจ็ดของชาวอีสาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านและประชาชน

                       (9มิ.ย.61)ที่บริเวณหอพระประธานกันทรวิชัย หน้าที่ว่าการเมืองมหาสารคาม นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีปัดรังควาน เนื่องในพิธีบุญซำฮะคือ การทำบุญชำระจิตใจ ปัดเป่าขับไล่สิ่งไม่เป็นมงคลออกไปจากชุมชน หมู่บ้าน เมือง ทำให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น เกิดความสมานฉันท์ โดยกำหนดจัดขึ้นวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2561 ตรงกับวันแรม 10 และ 11 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีจอ
                          สำหรับประเพณีบุญซำฮะ หรือ บุญเดือนเจ็ด เป็นประเพณีงานบุญที่ชาวอีสานจัดขึ้น เพื่อเป็นการทำบุญชำระจิตใจให้สะอาด ปัดเป่าขับไล่สิ่งไม่เป็นมงคลออกไปจากหมู่บ้าน ชุมชน ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุข เกิดความสมานฉันท์ โดยทั่วไปจะมีการทำบุญรักษาศีลและให้ทาน มีการเซ่นสรวงศาลหลักเมือง หลักบ้าน ปู่ตา ผีตาแฮก ผีเมือง เป็นการทำบุญระลึกถึงผู้มีพระคุณ มีการปลุกเสกกรวด หิน ดิน ทราย เพื่อนำไปปัดเป่าสิ่งรังควาน สิ่งไม่ดีออกจากบ้านเรือน ชุมชน หมู่บ้าน โดยคำว่า ซำฮะ ในภาษากลางเรียกว่า ชำระ หมายถึงการ ล้างให้สะอาด บุญซำฮะ มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนเจ็ด จึงเรียกว่า บุญเดือนเจ็ด