เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
เกษตรจังหวัดมหาสารคามรณรงค์สาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง เพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรรายย่อยให้เข้มแข็ง

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 459 คน)

                                เกษตรจังหวัดมหาสารคามจัดงานรณรงค์สาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561 ในโครงการส่งเสริมผลิตพืชเศรษฐกิจและการผลิตมันสำปะหลัง

                                12 มิ.ย.2561 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม นายทวี เสริมภักดีกุล รอง ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์สาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561โครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจจังหวัด กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด กิจกรรมส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลัง โครงการภายใต้แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2561เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยให้มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการผลิตและการตลาดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับฟาร์มใหญ่ และเพื่อเป็นแปลงกระจายพันธ์มันสำปะหลังพันธ์ดีให้กับเกษตรกรที่สนใจ

                                  นายประยูร สุวรรณคำ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สืบเนื่องจากโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ โดยให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุ่มและรวมพื้นที่การผลิตแปลงใหญ่ ที่มีผู้จัดการพื้นที่เป็นผู้บริหารจัดการแปลง ตั้งแต่การวางแผนการผลิตห่วงโซ่อุปทาน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรมีความสามารถในการจัดการผลิตสินค้าเกษตรจนถึงการตลาดที่มีมาตราฐานเช่นเดียวกกับฟาร์มใหญ่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

โดยการงานรณรงค์สาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ในครั้งนี้มีเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงาน ประมาณ 500 คน

                                    ภาณุวัชร คนเชี่ยว/ส.ปชส.มค.