ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์สร้างความตระหนักและป้องกันเด็ก เยาวชน ไม่เล่นการพนันฟุตบอลโลก

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 735 คน)

จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์สร้างความตระหนักและป้องกันเด็ก เยาวชน ไม่เล่นการพนันฟุตบอลโลก 

ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม  นายทวี  เสริมภักดีกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีเดินรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนันในช่วงฟุตบอลโลก  ครั้งที่ 21 โดยมีนักเรียน นักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์กว่า 1,000 คน

          นายทวี  เสริมภักดีกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า  กิจกรรมการเดินรณรงค์เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงพิษภัยของการเล่นพนันฟุตบอล  ปลูกฝังให้เยาวชนให้รู้เท่าทันโทษของการเล่นพนัน  ซึ่งปัจจุบันมีสื่อชนิดต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว  พร้อมกับปลุกจิตสำนึกของผู้ปกครองให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน  ลดละเลิกการพนันทุกชนิด  และไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดในหมู่บ้าน  ชุมชน 

ทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะสถานศึกษาทุกแห่งปลอดจากการเล่นพนันทุกชนิด  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากการพนัน  และเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในสังคม

....ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว