เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพและสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ส่งเสริมสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 595 คน)

ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพและสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ส่งเสริมสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง

(13มิ.ย.61)ที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองมหาสารคาม นายวิรุจ วิชัยบุญ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ในกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 11 สำหรับครั้งนี้สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสาคาม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยใช้กิจกรรมการเต้นแอโรบิคประกอบดนตรีจังหวะสนุกสนาน มีข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการออกกำลังกายแล้ว ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานมอบธงจังหวัดมหาสารคาม ให้กับโครงการชลประทานมหาสารคาม และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม ในฐานะเจ้าภาพจัดกิจกรรมร่วมกันในเดือนกรกฎาคม 2561

ทั้งนี้ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดนโยบายรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน ประกอบกับองค์การอนามัยโลกมีผลวิจัยว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการให้สมาชิกในครอบครัวหรือชุมชนได้มีกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน จะช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เปรียบเสมือนกับวัคซีนป้องกันโรคอย่างดี จังหวัดมหาสารคาม จึงได้มอบหมายให้สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งมีหน่วยงานราชการในจังหวัดมหาสารคามหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดกิจกรรม

.....ชัยชนะ แดงทองคำ...ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว