เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จังหวัดมหาสารคาม รวมพลังจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ทำความสะอาดรอบเกาะกลางหนองบัว อ.กันทรวิชัย ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10

วันที่ 15 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 422 คน)

                                  จังหวัดมหาสารคาม รวมพลังจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ทำความสะอาดรอบเกาะกลางหนองบัว อ.กันทรวิชัย ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10
                                  วันที่15 มิ.ย. 61 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณรอบเกาะกลางหนองบัวและถนนหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามร่วมกับอำเภอกันทรวิชัย จัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาดรอบเกาะกลางหนองบัว อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยมี นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานและนำพลังมวลชนจิตอาสาในจังหวัดมหาสารคามและอำเภอกันทรวิชัยร่วมทำความสะอาดรอบเกาะกลางหนองบัว ซึ่งกิจกรรมจิตอาสา ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้มีจิตอาสาเข้าร่วมจำนวนกว่า 800 คนเพื่อร่วมทำความสะอาดในบริเวณรอบเกาะ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการของทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

                                  นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่าเกาะกลางหนองบัวเป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย และพักผ่อน หย่อนใจ ซึ่งจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการทำความดีช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเมือง สำหรับในวันนี้ จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันตัดหญ้า กวาดถนน เก็บขยะ เพื่อเป็นการรักษาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้ดูสะอาด น่าอยู่ รักษาทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนที่มาใช้บริการในพื้นที่ ให้เห็นถึงการมีวินัย ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง

                                  สำหรับอ่างเก็บน้ำหนองบัวมีพื้นที่รับน้ำฝน 26.00 ตร.กม.พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 1.573 ตร.กม.หรือ 980 ไร่

ภาณุวัชร คนเชี่ยว /ส.ปชส.มค.