ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ระดมทุกหน่วยงานใช้เครื่องมืออุปกรณ์จริง ร่วมฝึกซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัยสารเคมีรั่วไหล พร้อมจัดตั้งศูนย์ IOC บริหารข้อมูลข่าวสาร

วันที่ 18 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 497 คน)

จังหวัดมหาสารคาม ระดมทุกหน่วยงานใช้เครื่องมืออุปกรณ์จริง ร่วมฝึกซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัยสารเคมีรั่วไหล พร้อมจัดตั้งศูนย์ IOC บริหารข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง

(18มิ.ย.61) จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัย กรณีสารเคมีรั่วไหล(แอมโมเนีย) โดยจำลองเหตุการณ์วาล์วถังบรรจุก๊าซแอมโมเนียระเบิด เกิดการรั่วไหลของสารแอมโมเนียจำนวนมาก ที่โรงงานผลิตน้ำแข็ง 09 น้ำแข็งหลอด ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสาคาม มีผู้สัมผัสสารแอมโมเนีย 17 ราย และสถานการณ์ช่วงแรกไม่สามารถควบคุมได้ จึงขอการสนับสนุนรถดับเพลิง ทีมกู้ชีพ ทีมกู้ภัย จากพื้นที่ใกล้เคียงเข้าช่วยเหลือ รวมถึงประสานงานขอทีมกู้ภัยพร้อมชุดป้องกันระดับ B จากเทศบาลเมืองมหาสารคาม และระดับ A จากศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดอยู่ในพื้นที่ Hot Zone ที่เหลืออีก 7 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการหนักหมดสติอยู่ใกล้เครื่องจักร 2 ราย ซึ่งมีนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และสั่งการให้จัดตั้งศูนย์ IOC บริเวณพื้นที่ประสบภัย เพื่อเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจสถานการณ์ให้กับทุกภาคส่วนได้อย่างถูกต้อง

นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า การฝึกซ้อมแผน ทุกหน่วยได้ระดมเครื่องมือและอุปกรณ์จริง มาร่วมฝึกซ้อมแผนตามมาตฐานสากล ตั้งแต่การกั้นพื้นที่ การควบคุมพื้นที่ การสวมชุดป้องกันสารเคมีของเจ้าหน้าที่ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโซนอันตรายที่มีสารเคมีเข้มข้น รวมไปถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการนำส่งรักษาตัวในโรงพยาบาล ตามมาตรฐานการดูแลผู้สัมผัสสารแอมโมเนีย จนสามารถปิดวาล์วควบคุมสารแอมโมเนียรั่วได้สำเร็จ  สามารถระงับเหตุการณ์แอมโมเนียรั่วไหล พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งหมดได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นระบบ และมีความน่าเชื่อชื่อผ่านศูนย์ IOC ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สสจ.มหาสารคาม เพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนักของประชาชน

นอกจากนี้ยังมีการประเมินความและติดตามผลกระทบด้านสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมหลังเกิดเหตุ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งดำเนินการช่วยเหลือตามสิทธิประโยชน์อย่างรวดเร็วและครบถ้วน

...ชัยชนะ แดงทองคำ...ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว