ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ เพิ่มช่องทางการตลาด ชูโรงศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่เมืองตักสิลา

วันที่ 6 มิ.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ เพิ่มช่องทางการตลาด ชูโรงศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่เมืองตักสิลา

           วันที่ 6 มิถุนายน 2562  ที่ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายนที มนตริวัต รอง ผวจ.มหาสารคาม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน OTOP อำนาจเจริญ มรดกท้องถิ่น กลิ่นอายภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล" เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดภายในประเทศ โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รอง ผวจ.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ เป็นโอกาสอันดีที่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จะได้นำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญานำมาแสดงและจำหน่าย และปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการตลาด เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายด้านเศรษฐกิจ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค จังหวัดอำนาจเจริญ มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชมชนที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่จำนวนมาก และมีความพร้อมที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างกว้างขวาง จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้อนุมัติให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมช่องทางการตลาดภายในประเทศ ภายใต้ชื่องาน "OTOP อำนาจเจริญ มรดกท้องถิ่น กลิ่นอายภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล" เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดอำนาจเจริญให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ เชื่อมโยงเครือข่าย สร้างโอกาสทางธุรกิจการค้าให้กับผู้ประกอบการตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับภูมิภาคในประเทศ และเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอำนาจเจริญ สู่การขายในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอำนาจเจริญและเครือข่ายต่างจังหวัด จำนวน 40 ร้าน 80 คูหา และกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 6 -10 มิถุนายน 2562 รวม 5 วัน ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดจำหน่ายสินค่าจากผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอำนาจเจริญ และเครือข่าย OTOP จากต่างจังหวัด และการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น           ภาณุวัชร - ข่าว/อนิรุธ - ภาพ