ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จ.มหาสารคาม แถลงข่าวเตรียมจัดงานสืบสานบุญซำฮะต้นน้ำทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562 พร้อม ฉลองเมืองมหาสารคามครบรอบ 154 ปี

วันที่ 7 มิ.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

จ.มหาสารคาม แถลงข่าวเตรียมจัดงานสืบสานบุญซำฮะต้นน้ำทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562 พร้อม ฉลองเมืองมหาสารคามครบรอบ 154 ปี

7 มิถุนายน 2562 ที่ บริเวณหน้าหอพระประธานกันทรวิชัย อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม พร้อม ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงค์ ณ จำปาศักดิ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานสืบสานบุญซำฮะต้นน้ำทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีบุญซำฮะ ตามคติความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมวัฒนธรรม ความเชื่อท้องถิ่นต้นน้ำทางวัฒนธรรมปลูกฝังให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของวัฒนธรรมท้องถิ่น และร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานให้คงอยู่สืบไป

     ประเพณีบุญซำฮะ หรือชำระ เป็นประเพณีการทำบุญในเดือนเจ็ดตามความเชื่อ "ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่”ของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือชาวอีสาน เมื่อถึงเดือนเจ็ดนิยมทำบุญชำระจิตใจให้สะอาด เพื่อปัดเป่ารังควาญสิ่งไม่เป็นมงคลออกจากหมู่บ้าน บางท้องถิ่นเรียกว่าประเพณีบุญเบิกบ้าน ซึ่งมีพิธีกรรมทั้งทาง พระพุทธศาสนา และคติความเชื่อ ตามประเพณีในวันงานชาวบ้านจะนำภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์ และร่วมกัน ฟังธรรม รวมทั้งมีพิธีเซ่นไหว้หลักบ้าน ดอนปู่ตา เพื่อขอพรให้พ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ และช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีไม่งาม ออกไปพ้นจากหมู่บ้าน ชุมชน ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้าน บุญซำฮะ นิยมทำกันในเดือนเจ็ด ทั้งข้างขึ้น และข้างแรม เชื่อว่าเมื่อทำแล้วจะชำระล้างสิ่งที่เป็นเสนียดจัญไร อันจะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่บ้านเมือง สิ่งที่ทำให้ เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแก่บ้านเมือง เกิดโจรปล้นบ้านปล้นเมือง เกิดโรคระบาด ผู้คน สัตว์เลี้ยง วัว ควายล้มตาย บ้านเมืองเกิดเหตุเภทภัย จึงต้องทําบุญซําฮะ เพื่อชําระล้างสิ่งที่ไม่ดี ไม่งาม ไม่เป็นมงคลให้หมดไปจากบ้านเมือง และทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ขึ้นในบ้านเมือง

 ทั้งนี้จะมีการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2562 โดยวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ช่วงเช้า(เวลา 08.00 น.) มีพิธีบวงสรวงมเหศักดิ์หลักเมือง การสวดสรภัญญะบูชามเหศักดิ์หลักเมือง และในช่วงเวลา 16.00 น. พิธีสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา และพิธีเจริญพุทธมนต์ ส่วนวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2562 (เวลา 16.30 น.) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ บริเวณหอพระประธานกันทรชัย และในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 (เวลา 07.00 น.) พิธีตักบาตร และประกอบพิธีปัดรังควาน บริเวณหอพระประธานกันทรวิชัย พร้อมเคลื่อนขบวนไปสู่สี่แยกสี่มุมเมืองเพื่อประกอบพิธีปัดรังควาน และร่วมรับชมขบวนฟ้อนรำ จากทุก 13 อำเภอโดยนางรำกว่า 10,000 คน ร่วมฟ้อนรำจัมปาศรี และรำกุดนางใย เพื่อฉลองเมืองมหาสารคาม ครบรอบ 154 ปี

วิศิษฎ์  เย็นศิริ/ข่าว     อนิรุธ,ศตวรรษ/ภาพ