ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
กศน.มหาสารคาม จัดอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รุ่นที่1 กลุ่มโซนลำน้ำชี

วันที่ 7 มิ.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

กศน.มหาสารคาม จัดอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รุ่นที่1 กลุ่มโซนลำน้ำชี

            7 มิ.. 62 ที่ห้องประชุมอิสานอาเซี่ยน 40 ปีอนุสรณ์ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รุ่นที่1 กลุ่มโซนลำน้ำชี ซึ่งจัดโดยสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้นักศึกษา กศน. มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และรับทราบถึงโทษของยาเสพติด โดยมีนักศึกษาจาก กศน.อำเภอเชียงยืน กศน.อำเภอโกสุมพิสัย และกศน.อำเภอชื่นชม เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 300 คน

            นายจักรกริช บุญเดช ผอ.สนง.กศน.จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยชาติ เป็นตัวการที่สำคัญในการทำลายทรัพยากรบุคคลของชาติ สนง.กศน.จังหวัดมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการนำไปพัฒนา สร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา

ภาณุวัชร คนเชี่ยว/ข่าว ศตวรรษ ทัพซ้าย/ภาพ ส.ปชส.มหาสารคาม