ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ชาวมหาสารคาม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในพิธีบุญซำฮะ ประจำปี 2562

วันที่ 11 มิ.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

ชาวมหาสารคาม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในพิธีบุญซำฮะ ประจำปี 2562

10 มิถุนายน 2562  ที่ บริเวณหน้าหอพระประธานกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน จ.มหาสารคาม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดย พระสงฆ์ 69 รูป ซึ่งจัดขึ้นเป็นต่อเนื่องวันที่สอง เนื่องในพิธีบุญซำฮะ ประจำปี 2562

สำหรับกำหนดการจัดงานวันที่ 12 มิถุนายน 2562 (เวลา 16.30 น.) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ บริเวณหอพระประธานกันทรชัย และในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 (เวลา 07.00 น.) พิธีตักบาตร และประกอบพิธีปัดรังควานบริเวณหอพระประธานกันทรวิชัย พร้อมเคลื่อนขบวนไปสู่สี่แยกสี่มุมเมืองเพื่อประกอบพิธีปัดรังควาน และร่วมรับชมขบวนฟ้อนรำ จากทุก 13 อำเภอ ร่วมฟ้อนรำจัมปาศรี และรำกุดนางใย เพื่อฉลองเมืองมหาสารคาม ครบรอบ 154 ปี

     ประเพณีบุญซำฮะ หรือชำระ เป็นประเพณีการทำบุญในเดือนเจ็ดตามความเชื่อ "ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่”ของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือชาวอีสาน เมื่อถึงเดือนเจ็ดนิยมทำบุญชำระจิตใจให้สะอาด เพื่อปัดเป่ารังควาญสิ่งไม่เป็นมงคลออกจากหมู่บ้าน บางท้องถิ่นเรียกว่าประเพณีบุญเบิกบ้าน ซึ่งมีพิธีกรรมทั้งทาง พระพุทธศาสนา และคติความเชื่อ ตามประเพณีในวันงานชาวบ้านจะนำภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์ และร่วมกัน ฟังธรรม รวมทั้งมีพิธีเซ่นไหว้หลักบ้าน ดอนปู่ตา เพื่อขอพรให้พ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ และช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีไม่งาม ออกไปพ้นจากหมู่บ้าน ชุมชน ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้าน บุญซำฮะ นิยมทำกันในเดือนเจ็ด ทั้งข้างขึ้น และข้างแรม เชื่อว่าเมื่อทำแล้วจะชำระล้างสิ่งที่เป็นเสนียดจัญไร อันจะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่บ้านเมือง สิ่งที่ทำให้ เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแก่บ้านเมือง เกิดโจรปล้นบ้านปล้นเมือง เกิดโรคระบาด ผู้คน สัตว์เลี้ยง วัว ควายล้มตาย บ้านเมืองเกิดเหตุเภทภัย จึงต้องทําบุญซําฮะ เพื่อชําระล้างสิ่งที่ไม่ดี ไม่งาม ไม่เป็นมงคลให้หมดไปจากบ้านเมือง และทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ขึ้นในบ้านเมือง

 วิศิษฎ์  เย็นศิริ/ข่าว     อนิรุธ,ศตวรรษ/ภาพ