ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ในฐานะ ประธานกธจ.มหาสารคามลงพื้นที่สอดส่อง 2 โครงการสำคัญ

วันที่ 12 มิ.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ในฐานะ ประธานกธจ.มหาสารคามลงพื้นที่สอดส่อง 2 โครงการสำคัญ

วันนี้ (12 มิถุนายน 2562) นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ในฐานะ ประธานการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม เพื่อตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองป้าน หมู่ที่ ๔ - บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ในความรับผิดชอบที่ทำการปกครองอำเภอนาดูน และ โครงการแก้มลิงหนองเลิงเบ็ญพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม ในความรับผิดชอบของชลประทานจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งทั้ง 2 โครงการที่ คณะกธจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่สอดส่องในวันนี้ เป็นโครงการที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามา เมื่อลงพื้นที่ก็พบข้อสังเกตุในหลากหลายมุม ซึ่ง คณะกธจ.มหาสารคาม จะได้นำเสนอตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ กธจ.มหาสารคาม ได้ออกสอดส่องแล้วถึง 53 โครงการ จาก 87 โครงการในงบพัฒนาจังหวัดปี 2562

ภายหลังการลงพื้นที่ นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ประธาน กธจ.มหาสารคาม ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า กธจ.ทำหน้าที่ในการสอดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆของภาครัฐ ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด สำหรับคณะกธจ.มหาสารคามก็เป็นทีมทำงานที่มีความมุ่งมั่น จริงจัง ออกสอดส่องในทุกอำเภอ ด้วยมุ่งหวังที่จะให้ภาครัฐปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรอบคอบ และใช้เงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อประเทศชาติที่สุด

วิภาดา/ข่าว     อนิรุธ/ภาพ