ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
เจ้าอาวาส “วัดนาควิชัย” ถอดป้ายแล้ว แจงไม่ชัดเจน กรณีไม่รับศพกรณีตายจากเชื้อโควิด-19

วันที่ 31 มี.ค. 2563 )

เจ้าอาวาส "วัดนาควิชัย” ถอดป้ายแล้ว แจงไม่ชัดเจน กรณีไม่รับศพกรณีตายจากเชื้อโควิด-19

      31 มีนาคม 2563 จากกรณีวัดนาควิชัยเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ติดป้ายหยุดรับศพชั่วคราวและไม่รับศพที่ตายจากโรคโคโรนา หรือ โควิด-19 ส่งผลให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากในโลกสื่อโซเซี่ยลแชร์กันตามมาเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องซ่อมแซมเตาเผาซึ่งเสื่อมชำรุดเพราะใช้งานมาหลายนับ 10 ปีที่ทำให้ไม่รับศพเพื่อทำการเผาจากเชื้อโควิด-19 ในช่วงระบาดประจบเหมาะตรงกันพอดีจึงมีเหตุผลที่สมควรปิดเพื่อบูรณะซ่อมแซมเตาเผาดังกล่าว

นายอัมพร กุดแถลง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า จากกรณีวัดแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ขึ้นป้ายหยุดรับศพชั่วคราวและไม่รับศพที่ตายจากโรคโคโรนา หรือ โควิด-19 ซึ่งได้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้พบเห็น และเป็นข้อถกเถียงกันในสังคมเป็นจำนวนมาก ได้เข้าพบประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม เพื่อชี้แจงในรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจต่อญาติโยม พี่น้องและประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ภายหลังเข้าพบเจ้าอาวาสวัดนาควิชัยก็ได้ให้สัมภาษณ์กล่าวขอโทษผ่านสื่อ และประชาชนถึงในความผิดพลาดปัญหาที่เกิดขึ้นและจะแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นและได้ทำการปลดป้ายลงไปแล้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ทำความเข้าใจกับเจ้าอาวาสและผู้นำชุมชน พร้อมได้นำหนังสือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอความร่วมมือให้ทำการฌาปนกิจได้ ซึ่งเจ้าอาวาสและผู้นำชุมชนได้รับทราบในข้อปฎิบัติและได้ทำการปลดป้ายลง ซึ่งภายหลังจากการซ่อมแซมเตาเผาในบางส่วนที่ชำรุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเปิดให้บริการฌาปนกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในพื้นที่ของชุมชนได้ตามปกติ

ภาณุวัชร-ข่าว/ภาพ