ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
เยาวชนจิตอาสามหาสารคาม รวมกลุ่มความมีน้ำใจ จัดทำ Face shield มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ ป้องกันโรค โควิด-19

วันที่ 1 เม.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

เยาวชนจิตอาสามหาสารคาม รวมกลุ่มความมีน้ำใจ จัดทำ Face shield มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ ป้องกันโรค โควิด-19

01-04-63  ที่บ้านสว่าง หมู่ที่ 11 ต. ท่าสองคอน  อ.เมือง จ.มหาสารคาม กลุ่มเยาวชนจิตอาสามหาสารคาม ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนรวมกลุ่มเพื่อจัดทำ Face shield เพื่อมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อยับยั่งการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 โดยสมาชิกเครือข่ายเยาวชนจิตอาสามหาสารคาม ได้รวมพลังจัดทำ Face shield  ในพื้นที่ 4 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอนาเชือก อำเภอบรบือ และอำเภอวาปีปทุม โดยเริ่มจัดทำตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 จำนวน 420 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ในสถาการณ์ภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

นายรัตนพล คิดไร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม) กล่าวว่ากลุ่มเยาวชนจิตอาสามหาสารคาม ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม ได้รวมตัวกับเยาวชนในจังหวัดมหาสารคาม จัดทำ Face shield เพื่อมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลประจำอำเภอ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสวมใส่ป้องกันโรค โควิด-19 โดยได้รับงบสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคาม อำเภอละ 1,000 บาทเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำ ซึ่งในวันที่ 2 เมษายน 2563 จะนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ในเวลา 09.00 น.ซึ่งในการจัดทำ Face shield ในครั้งนี้ทางกลุ่มเยาวชนฯมีความมุ่งหวังที่ว่า "การแบ่งปันคือความงดงามทางสังคม”

นี่คือกลุ่มเยาวชนจิตอาสามหาสารคาม(องค์กรสาธารณประโยชน์) ซึ่งเป็นเยาวชนที่ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และตระหนักถึงความมีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่คิดถึงผลประโยชน์และสิ่งตอบแทน

ภาณุวัชร-ข่าว/อนิรุธ-ภาพ

https://www.facebook.com/pg/prd.sarakham/photos/?tab=album&album_id=1376818649173253