เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จ.มหาสารคาม คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563

วันที่ 24 มิ.ย. 2563 )

นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานคณะกรรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ลงพื้นที่คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 17,19 และวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านโดน หมู่ที่ 6 ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช 2.บ้านบูรพาประชาราษฎร์ หมู่ที่ 3 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม 3.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง 4.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ 5.บ้านหัวขัว หมู่ที่ 4 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ และบ้านหนองแคน หมู่ที่ 20 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นเลขาคณะฯ ได้ลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านฯ ทั้ง 6 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาหมู่บ้านที่สามารถเป็นต้นแบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนและหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆได้ รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติหมู่บ้านที่ได้พัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่น ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ภาณุวัชร-ข่าว/ภาพ