เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.มหาสารคาม มอบพันธุ์สัตว์ปีก ฟื้นฟูเกษตรผู้ประสบภัย ตามแผนปฎิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562

วันที่ 28 มิ.ย. 2563 )

      รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.มหาสารคาม มอบพันธุ์สัตว์ปีก ฟื้นฟูเกษตรผู้ประสบภัย ตามแผนปฎิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562                                                          

(28 มิ.ย.2563) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเซียแปซิฟิก หมู่ที่ 8 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม นายประภัตร โพธสุทน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่พบปะพูดคุย และมอบพันธุ์สัตว์ปีกให้แก่เกษตรกร ผู้ประสบภัย ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยปี 2562 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รอง ผวจ.มหาสารคาม ส.ส.ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ                                 

       นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ในปี 2562 จังหวัดมหาสารคาม ได้ประสบปัญหาอุทกภัย จากพายุโพดุลและคาจิกิ ช่วงเดือน สิงหาคม ถึงเดือน ตุลาคม ส่งผลให้รอบระยะเวลาการทำการเกษตร ไม่เป็นไปตามฤดูกาล กระทบต่อผลผลิต และโอกาสในการสร้างรายได้ ที่เกษตรกรควรจะได้รับ ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และนำไปสู่การก่อหนี้สินเพิ่มขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบอุกภัย ปี 2563 ขึ้นเพื่อสร้างรายได้ หรือลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกร เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้และผลผลิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้จังหวัดมหาสารคาม ได้รับเป้าหมายเกษตรที่เพื่อฟื้นฟูตามโครงการดังกล่าวฯ ที่เลือกรายการด้านปศุสัตว์ จำนวน 4,886 ราย ส่วนในพื้นที่ อำเภอเชียงยืน มีเกษตรกรเป้าหมายที่เลือกรายการด้านปศุสัตว์จำนวน 118 ราย โดยมอบพันธุ์สัตว์ปีกพร้อมปัจจัยการผลิตให้กับเกษตกร ไปแล้ว สำหรับวันนี้ เป็นการมอบพันธุ์สัตว์ปีกพร้อมปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร ของอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 134 ราย หลังจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูโครงการสะพานคลอง LMC กม.59+880 ขนาด 8x20 เมตร ตามโครงการส่งน้ำและบำรุงหนองหวาย ซึ่งจะก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการขนสินค้าทางการเกษตรและบริเวณแหล่งน้ำสะพานกุดอ้ายลาย โดยจะแก้ปัญหาให้เกษตรกรในการขาดแคลนน้ำใช้และทางการเกษตรและเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน                                                                                                                                          ภาณุวัขร-ข่าว/อนิรุธ-ภาพ