ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
คณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร นำคณะพบประชาชนเพื่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 15 ส.ค. 2563 )

คณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร นำคณะพบประชาชนเพื่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในจังหวัดมหาสารคาม 
15 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม คณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ พบประชาชน พร้อมเปิดสัมมนาเรื่อง”การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในจังหวัดมหาสารคาม”เพื่อวางระบบการคมนาคมขนส่งให้เกิดความรวดเร็วสะดวกสบายแก่ประชาชนมากที่สุด และเปิดรับฟังความคิดเห็น และรับข้อเสนอต่างๆจากประชาชน จำนวน 400 คนที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วย  นพ.กิตติศักดิ์ คณาสัสดิ์ สส.เขต 1.จ.มหาสารคาม นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ รองอธิบดีกรมทางหลวง นายธีรนัย นพตลุง ขนส่ง จ.มหาสารคาม นายสมบูรณ์ กนกนภากุล ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทที่ 6 ขอนแก่น นายสุภชัย เลือดนักรบ ผู้ช่วยวิศวกรโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ฯ สำหรับในวันพรุ่งนี้จะมีการสัมมนาในเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างท่าอากาศยานร่วมกันของจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์(ท่าอากาศยานสารสินธุ์)
ภาณุวัชร-ภาพ/ข่าว