เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
มหาสารคาม ร่วมประชุมทางไกล ฝึกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกที่ 2

วันที่ 17 ส.ค. 2563 )

  • มหาสารคามร่วมประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกที่ 2 
  •             17-08-63 ที่ ห้องประชุม 311  ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม                       นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รอง.ผวจ.มหาสารคาม และคณะกรรมการโรคติดต่อ   จ.มหาสารคาม ร่วมประชุมตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่-ระบาดของโรคcovid-19 ระลอกที่ 2 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล  โดยมี พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิด
  •             ทั้งนี้ ตามที่ประเทศไทยได้ประสบกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ช่วงปลายปี 62 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด รวมถึงการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ติดเชื้อ จนในปัจจุบันไม่พบการระบาด ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องผ่อนคลายมาตรการ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศ ต่อไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกที่ 2 ได้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จึงจัดให้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดฝึกเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 2 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงกลาโหม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข   ได้จัดกิจกรรมการฝึกเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ระลอกที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูล การประสานงานระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กับหน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรทางการแพทย์ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
  •                                ……………………………………………………………………
  •    (สุจิตรา-ข่าว/ภาพ)
  •