เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
มหาสารคามปลดล็อกสนามชนไก่

วันที่ 17 ส.ค. 2563 )

มหาสารคามปลดล็อกสนามชนไก่

           17-08-63 ที่ ห้องประชุม บุษราคัม สสจ.จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รอง.ผวจ.มหาสารคาม และคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.มหาสารคาม ประชุมหารือ แนวทางการจัดทำแผนเตรียมรับการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2 ภายหลังรับฟังนโยบายจากกระทรวงกลาโหม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล   ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ทบทวนประกาศจังหวัดมหาสารคามมีมติเห็นชอบในการปลดล็อก สนามชนไก่ เฉพาะที่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 10 แห่ง โดยจะมีการตรวจประเมินผล 3 ช่วง ได้แก่ ก่อนได้รับอนุญาต ขณะที่มีการเล่น และภายหลังจากการเล่นจบลง  ซึ่งจะมีการจัดทำรายละเอียดขั้นตอน วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ ในประกาศจังหวัดฉบับที่ 15 เพื่อใช้ควบคู่กับฉบับที่ 14 ต่อไป โดยผู้จัดการแข่งขันจะต้องเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น ลงทะเบียนหรือใช้แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ” จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอายุ และอาการไข้ ไอ สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานควบคุม สัตว์ และผู้มาใช้สนามทุกคน พร้อมระบุความจุของจำนวนผู้มาใช้สนาม ทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัย ปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

         นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาการจัดหาสถานที่เพื่อใช้กักกันในจังหวัด หรือ Local State Quarantin เพื่อรองรับการดำเนินการ หากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอก 2

 สุจิตรา-ข่าว/ภาพ